{ "products": "Được tiệt trùng ở 121 độ C và đóng gói hút chân không" }