{ "products": "Trứng từ trang trại sản xuất sau khi đã được xử lý ,làm sạch và khử trùng bằng tia UV công nghệ Châu Âu" }