DEVI liên kết

THÔNG TIN CÔNG TY TNHH ĐT&PT CHĂN NUÔI GIA CÔNG

THÔNG TIN CÔNG TY TNHH ĐT&PT CHĂN NUÔI  GIA CÔNG

 

Tên công ty (TV)               : Công ty TNHH Đầu tư và phát triển chăn nuôi gia công

Tên công ty (EN)               : Investment And Development Breed Processing Company Limited

Tên viết tắt                         : IDB

Mã số DN                           2300294308

Vốn điều lệ                         : 25.000.000.000 đồng

Cơ cấu tổ chức quản lý     : Hội đồng thành viên, Giámđốc và kiểm soát viên

Ngành nghề kinh doanh    : Chăn nuôi; Các hoạt động hỗ trợ chăn nuôi; Mua bán và đại lý

 

 

TẦM NHÌN: Là doanh nghiệp hàng đầu trong sản xuất và cung ứng trứng gà.

SỨ MỆNH: Cung cấp trứng gà dinh dưỡng, an toàn cho người sử dụng.

TIÊU CHỈ HOẠT ĐỘNG: Vì sức khỏe và tầm vóc Người Việt.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN: Tiếp tục đầu tư, nâng cao sản lượng, nghiên cứu, sản xuất nhiều sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao và sản phẩm chế biến từ trứng.

Bài trước