DEVI liên kết

TÍNH AN TOÀN CỦA TRỨNG GÀ ĂN LIỀN DEVI

TÍNH AN TOÀN CỦA TRỨNG GÀ ĂN LIỀN DEVI

 

Trứng gà ăn liền Devi có tính an toàn rất lớn, do không sử dụng chất bảo quản và có quy trình sản xuất khép kín. Sản phẩm này đã đạt Giấy chứng nhận ISO 22000: 2018.

 

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

 

0018

 

 

Giấy chứng nhận ISO 22000: 2018

 

Bài sau